Klubhuset logo

Et sted at få og dele inspiration og information til et sundt liv for mænd med prostatakræft i bagagen.

Tak for din hjælp med at teste Klubhuset!

Klubhusets testperiode er fra oktober 2018 til og med januar 2019, og Klubhuset.info er derfor lukket ned 4/2.

Hvad sker der nu med Klubhusets indhold?
Hvis der er ting, på Klubhuset du gerne vil gemme eller fortsat have adgang til, så skriv meget gerne til os.

Temaartiklerne vil blive gjort tilgængelige via www.emilprojektet.dk, også de 3 artikler der endnu ikke er offentliggjort.

Dette vil dog først ske, når vi er færdige med den opfølgende dataindsamling, dvs. begyndelsen af marts. Du vil modtage en mail, når det er tilgængeligt, hvis du var oprettet som bruger i Klubhuset.

Hvad med månedens tema?
Der har været gode oplæg og meget nyttige indspark på alle ”månedens tema”-oplæggene, og det skal selvfølgelig ikke gå til spilde. Vi vil derfor stadig skrive det sammen til tema-artikler, som lovet, og enten sende dem ud til jer pr. mail eller gøre dem tilgængelige på emilprojektet.dk.

Hvad med data-indsamlingen til forskningen?
Afprøvningsstudiet i emilprojektet, der går ud på at afprøve konceptet bag Klubhuset, vil blive afsluttet med et spørgeskema.

Er du deltager i emil-projektet, vil du modtage en mail om dette, uanset om du er oprettet som bruger af Klubhuset eller ej. Det er meget vigtigt for os at det bliver besvaret. Vi håber også at du flittigt vil benytte kommentarfelterne, så vi kan få så mange nuancer med som muligt. Modtager du ikke sådan en mail i løbet af uge 6, så giv venligst straks besked.

Der vil også blive afholdt nogle opfølgende interviews med et tilfældigt udsnit af jer. Vi håber meget at du vil deltage, hvis du får en invitation til dette, da det kan styrke data betydeligt.

Hvad med resultaterne fra forskningen?

Når al data er samlet sammen og analyseret, vil det blive udgivet i videnskabelige tidsskrifter, og der vil blive lavet et dansk resumé. Dette vil blive at finde på emilprojektet.dk. Du skal dog være opmærksom på at det kan tage meget lang tid for processen med videnskabelige artikler, så det bliver ikke lige foreløbig.

Mange tak til alle jer der har deltaget i afprøvningsstudiet.

Vi glæder os meget til at se jeres svar på spørgeskemaet!

Har du spørgsmål eller kommentarer, så skriv til emil@cancer.dk eller ring på 2892 9444.

Med venlig hilsen
Dorthe - Klubhuset